Bellver treu a licitació per 7.200 euros la concessió del bar del Centre Cívic | Avui Cerdanya

Bellver treu a licitació per 7.200 euros la concessió del bar del Centre Cívic

  • Compartir:

La Plataforma de Serveis de Contractació Pública assenyala que el pressupost base de licitació és de 7.200 euros (sense IVA) i que el contracte tindrà la durada inicial de deu anys, prorrogables per dos anys més. La data màxima per presentar-se és el 21 de juny de 2023 a les 14.00 hores

 

L'Ajuntament de Bellver ha tret a licitació la concessió del bar del Centre Cívic municipal. Segons assenyalen des de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública el pressupost base de licitació és de 7.200 euros (amb IVA del 21% la xifra ascendiria a 8.712 euros).

La concessió d'utilització del domini públic tindrà una durada inicial de deu anys, a comptar des de la data de la formalització del contracte de la concessió, prorrogables per dos anys més. L’eventual pròrroga s’avisarà amb una antelació de dos mesos a la finalització del termini d’execució del contracte i serà obligatòria per al contractista. Per altra banda, s’estableix un període de prova de 6 mesos. Des de l'Ajuntament de Bellver assenyalen que l'últim dia per presentar-se és el 21 de juny de 2023 a les 14.00 hores.

El que es podrà dur a terme en el bar és allò permès en l’Annex I del Decret 112/2010 de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, que defineix bar com aquella "activitat que es realitza en un local que disposa de barra que també pot disposar de servei de taula, si s’escau, per proporcionar al públic, mitjançant preu, begudes acompanyades o no de tapes, i entrepans”.

L’adjudicatari haurà d’assumir, entre d’altres, també les següents obligacions principals: la neteja interior i exterior de l'espai objecte de la concessió i així mateix dels lavabos situats a la planta baixa de l’edifici, de les escales d’accés, de la vorera del carrer que confronta amb l’edifici, de la neteja dels vidres existents al bar i els de la porta d’accés pel carrer Escoles, número 6.

D’altra banda, l’adjudicatari haurà de fer-se càrrec de la gestió de les sales del Centre Cívic, que inclou les tasques de preparació i adequació de les sales, la venda d’entrades per a les activitats que s’hi duen a terme i el control d’obertura i tancament tant de les diferents sales com dels despatxos del local.

 

Procediment d'adjudicació

La forma d'adjudicació de la concessió serà el procediment de concurs, en el qual qualsevol interessat podrà presentar una oferta. El procediment adient per procedir a l'atorgament d'aquesta concessió administrativa d'ús privatiu és el procediment obert regulat en la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP), tramitació ordinària.

L’atorgament es realitza mitjançant procediment obert amb diversos criteris d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu, en aplicació de la LCSP de conformitat amb l'art. 93 de la Llei de Patrimoni de les Administracions Públiques (LPAP). Els interessats en la licitació poden consultar tota la informació a aquest enllaç.

 

Et pot interessar

Si t'ha agradat llegir Bellver treu a licitació per 7.200 euros la concessió del bar del Centre Cívic, potser també t'interessa la lectura de Pere Oliu: "Al juny no hi d'haver cap problema per regar els camps i suposo que al juliol tampoc"

 

Article redactat per Elena Pardo amb la informació proporcionada per l'Ajuntament de Bellver i la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

Diari de la Neu
Info Jonquera
Premsa Comarcal