La Cerdanya rebrà més de 480 mil euros per la millora i el manteniment de camins municipals | Avui Cerdanya

La Cerdanya rebrà més de 480 mil euros per la millora i el manteniment de camins municipals

  • Compartir:

Les ajudes s'emmarquen en les polítiques de muntanya del Govern per garantir el bon estat de la xarxa d'accés als nuclis de les nou comarques de muntanya i de l'Aran

 

El Departament de Territori ha resolt concedir 6 milions d'euros en subvencions als consells comarcals de les zones considerades de muntanya i al Conselh Generau d'Aran per actuacions de millora i manteniment de camins municipals de la xarxa veïnal i rural. Es tracta de la convocatòria anticipada per al 2023, que finançarà accions executades entre l'1 de gener i el 31 d’octubre d'enguany.

Les ajudes s'emmarquen en les polítiques de muntanya del Govern per garantir el bon estat de la xarxa d'accés als nuclis de les nou comarques de muntanya i de l'Aran. Al 2022, aquestes van passar d'estar dotades amb 2,5 milions a fins a 6 milions d'euros i, enguany, el Departament de Territori ha mantingut l'esforç pressupostari.

La línia de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural és una eina més per a garantir l'equitat territorial i la millora de les condicions de vida dels veïns i veïnes d'aquestes comarques, ajudant a fixar població i evitant el despoblament. Les polítiques de muntanya engloben diverses línies de subvencions adreçades a la millora de la mobilitat, i l'any passat van sumar prop de 9 milions d'euros.

En el cas de les subvencions per a la millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural de titularitat municipal, s’ha resolt atorgar l'import màxim possible a cada consell comarcal, que es determina en funció de la longitud de la seva xarxa estructurant. Així per l'Alta Ribagorça s'han atorgat 399.840 euros, 866.400 a l'Alt Urgell, 383.280 euros a l'Aran, 616.200 euros al Berguedà, 489.120 a la Cerdanya, 544.920 a la Garrotxa, 759.480 al Pallars Jussà, 648.600 al Pallars Sobirà, 525.120 al Ripollès i 767.040 euros al Solsonès.

 

Una orografia i clima particular

Les comarques de muntanya es caracteritzen per tenir molts quilòmetres de vials municipals, amb uns costos de manteniment elevats per raons orogràfiques i climàtiques i uns pressupostos municipals insuficients per l'escàs volum de població. En aquest context, fa anys que els consells comarcals i els ajuntaments cooperen en la gestió de la xarxa de camins municipals i, sovint, aquests deleguen part de les tasques a realitzar en els consells, que disposen de més mitjans tècnics i materials.

Per aquests motius, a l'empara de la Llei d'alta muntanya, la Generalitat ha mantingut sempre una política de suport als ens locals en la seva tasca d’adequació de la xarxa de camins i ha potenciat el paper dels consells comarcals com a mancomunitat tècnica de serveis i ens de cooperació.

 

Et pot interessar

Si t'ha agradat llegir La Cerdanya rebrà més de 480 mil euros per la millora i el manteniment de camins municipals, potser també t'interessa la lectura de Accio Climàtica anuncia un increment de les ajudes als ramaders per comprar farratges

Article redactat a partir de la informació extreta de l'ACN.

Diari de la Neu
Info Jonquera
Premsa Comarcal