La Generalitat obre una línia dajudes de lAgència de Residus per retirar lamiant | Avui Cerdanya

La Generalitat obre una línia d'ajudes de l'Agència de Residus per retirar l'amiant

  • Compartir:

A la Cerdanya podem trobar aquest material a les taulades de construccions realitzades entre els anys 1965 i 1980, com poden ser edificis, granjes o canalitzacions d'aigua, així com a polígons industrials

 

La Generalitat ha obert una línia d'ajudes de l'Agència de Residus específiques per retirar l'amiant. Es poden demanar a la web de l'Agència fins el 25 de juliol i contenen dos annexos. El primer recull la retirada d’amiant amb una subvenció del 100% del cost de l’actuació mentre que la segona preveu una retirada d’amiant i la substitució per una instal·lació d’autoconsum fotovoltaic a la mateixa coberta d’actuació amb una subvenció basada en percentatge.

A banda d'aquestes ajudes, es poden demanar també dues més: les de l'Institut Català d'Energia (Icaen), per posar plaques solars; i les d'Habitatge, mitjançant els ajuts a la rehabilitació. La finalitat de la subvenció és promoure i fomentar la retirada de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, i procurar que aquesta s'efectuï en les òptimes condicions, amb la finalitat última de millora ambiental i de la minimització del risc que aquest material comporta per a la salut pública.

 

Teulada-amiant-Prullans-2

Teulades d'amiant a una granja de Prullans (Imatge: Elena Pardo)

 

Els residus d'amiant tenen la classificació de residus perillosos i s'han de gestionar separadament amb mesures de seguretat. Han de ser manipulats per empreses especialitzades inscrites al Registre RERA, i posteriorment gestionar-se mitjançant les empreses gestores de residus autoritzades. El transport dels residus d'amiant també ha d'estar autoritzat. No es pot barrejar la runa amb aquests residus perillosos perquè és necessari separar-los en origen per a la seva correcta gestió.

 

Localització de l'amiant

L'amiant, també conegut com a asbest, és un material amb unes propietats excepcionals per a la construcció: resistència a altes temperatures, bona qualitat aïllant, resistència i durabilitat. A més, és molt barat, i es va fer servir molt en la construcció entre els anys 1965 i 1980. En especial en forma de Fibrociment, a Europa conegut com a Uralita o Eternit.

A la Cerdanya i arreu de Catalunya l'amiant es pot trobar en edificis, canalitzacions d'aigua, dipòsits o cisternes, cobertes, testos, pintures, betum, asfalt o teulades de granjes. Des del 2002 està prohibit fer servir i comercialitzar fibres d'amiant i productes que continguin aquestes fibres afegides intencionadament.

 

Perillós per a la salud

L'amiant pot alliberar fibres quan es trenca o es tritura. L'exposició a aquestes fibres pot afectar els pulmons i la pleura, i provocar malalties com l'asbestosi i determinats tipus de càncer. L'Agència Internacional de Recerca sobre el Càncer (IARC, en anglès) ha classificat les fibres d'amiant com a carcinògenes del grup 1 (carcinògenes per als humans).

Tot i això, l'exposició al material no és habitual. El principal àmbit d'exposició es dona en activitats relacionades amb la demolició, manteniment i retirada d'amiant. Per a més informació, consulteu la pàgina web de l'Ajuntament d'Isòvol.

 

 

Et pot interessar

Si t'ha agradat llegir La Generalitat obre una línia d'ajudes de l'Agència de Residus per retirar l'amiant, potser també t'interessa la lectura de Alp obre el termini per a la contractació dels monitors del Casal Jove d'Estiu

 

Article redactat amb la informació proporcionada per l'Ajuntament d'Isòvol i l'Agència de Residus de Catalunya.

 

Diari de la Neu
Info Jonquera
Premsa Comarcal